Semoga laman ini dapat mempertingkatkan lagi keilmuan diri, rakan-rakan dan siswa dalam mengintegrasikan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Sama-samalah mendokongnya supaya wujud semangat berpasukan di IPGKTI.

...masyarakat yang saintifik dan progresif, masyarakat yang inovatif yang bukan sahaja menjadi pengguna kepada teknologi malah menjadi penyumbang kepada dunia sains dan teknologi pada masa depan....                    (Mahathir Mohamad, 1998)

Skip site news

Site news

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses