BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAN SUMBER P&P LATIHAN GURU BESTARI


BAHAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN GENERIK

KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

KEMAHIRAN MENILAI DAN MENTAKSIR

KEMAHIRAN BERFIKIR

KEMAHIRAN BELAJAR

KEMAHIRAN FASILITATOR

PANEL PENULIS

 

 

Terkini pada : 30-Mar-2005
Unit Kurikululm, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia