BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAN SUMBER P&P LATIHAN GURU BESTARI


 

CIRI-CIRI PELAJAR

PENDEKATAN PEMBELAJARAN

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

INTEGRASI KEMAHIRAN GENERIK

AHLI PANEL

Terkini pada : 30-Mar-2005
Unit Kurikululm, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia