Kursus Pembelajaran Berasaskan Projek untuk pensyarah Latihan Guru Bestari
Program Pembestarian Sekolah anjuran Bahagian Pendidikan Guru

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tarikh: 22 25/6/2009

1. En. Md. Yusof bin Dagang

2. Pn. Salbihana bt. Samsudin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tarikh: 7 10/7/2009

1. Pn. Khadijah bt. Ayob (JKS)

2. En. Razif bin Ahmad (JKH)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tarikh: 17 20/8/2009

1. Dr. Sumilah bt. Marto (JTP)

2. Dr. Rohaya bt. Taib (JIP)

 

Kursus Penandaarasan ICT untuk pensyarah Latihan Guru Bestari Program Pembestarian Sekolah
anjuran Bahagian Pendidikan Guru Tahun 2009

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Pn. Salina Bt. Omar (JIP)

2. Pn. Zabedah Abd. Rahman (JKS)

3. En. Suhaimi bin Muhamad (JAPIM)

4. Pn. Rohaya bt. Abd. Razak (JPM)

5. Pn. Zaiton bt. Ahmad (JKS)