Jurulatih Utama Bestari
(Tajudin, Hj. Yusof, Shah Anuar, Nahariah, Ab. Talib, Ab. Latif, Nordin)

*************

 

KURSUS LATIHAN PENSYARAH BESTARI KUMPULAN 1

MAKTAB PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM, 80350 JOHOR BAHRU

(DIBAWAH PROGRAM PENINGKATAN KEMAJUAN STAF)

 APRIL  hingga  MEI 1998

 

1.          EN AMINUDDIN B. ADAM                             (KH)                            

2.         PN SALINA CHANG BT. ABDULLAH                (BI)                             

3.         TN HJ.  MOHD. ALI  B. ONN                           (KH)                            

 

*******************************************************

 

KURSUS LATIHAN PENSYARAH BESTARI KUMPULAN 2

MAKTAB PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM, 80350 JOHOR BAHRU

5 JANUARI hingga 26 FEBRUARI 1999

 

1.         EN AHMAD MOHD. SAID                                (PJ)                             

2.         EN JAMIAN GIMAN                                       (PM)                            

3.         EN MARWAR ABD. KADIR                              (PM)                            

4.         EN HILMI AHMAD SHAGHIR                         (IP)                             

5.         PN HJH. ZAHARAH  KARIM                            (IP)                             

6.         EN ARUMUGAM PERIASAMY                         (PJ)                             

7.         TN HJ. ABD. RAHMAN TAHIR                        (PJ)                             

8.         PN. PREMA NAMBIAR KRISHNAN                  (JSM)                         

9.         TN. SYED HASSAN JAAFAR                           (TM)                           

10.       PN  MALLIGA GOVINDASAMY                        (TM)                          

11.        PN HJH. NAFISAH OTHMAN                          (PS)                             

12.       PN RASHIDAH ABD. SAMAD                           (PSK)                           

13.       PN RAUDHAH ALI                                            (PA)                            

14.       PN MASAMAH OTHMAN                                 (PA)                            

15.       CIK NORHAFIZAH MD. TAMAJI                    (PM)                            

16.       EN PAIMAN PARDI                                         (KH)                            

17.       CIK SARIMAH ABD. RAZAK                            (ERT)                          

18.       CIK G. PREMAVATHY                                       (PI)                             

19.       PN YAH AWANG CHIK                                     (PI)                             

20.       TN. SYED HUSSIN JAAFAR                           (IP)                             

21.       EN SUBRAMANIAM                                        (KH)                            

22.       EN MUHAMMAD BASAR                                 (JSM)        

                 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

KURSUS LATIHAN PENSYARAH BESTARI KUMPULAN 3

MAKTAB PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM, 80350 JOHOR BAHRU

22 MAC hingga 14 MEI 1999

 

 

1.         PN ZAITON JAAFAR                                      (PJ)                             

2.         EN MOHD HATTA MD NOR                            (BM)                            

3.         CIK SITI NOR ZAMANIAH MOHD NOR        (PM)                            

4.         EN HASSAN ADNAN                                      (IP)                             

5.         EN MOHD NOR HJ THANI                             (IP)                             

6.         EN K MUNIANDI                                            (IP)                             

7.         EN RAZALI KADIR                                         (PS)                             

8.         CIK ROOZANA MAARIS                                 (SAINS)                     

9.         CIK SITI ANIDAH KAMSIR                            (TM)                           

10.       PN RUBIAH AHMAD                                         (ERT)                          

11.        PN SITI FATIMAH AWANG                            (KS)                            

12.       PN HAZINAH ALI                                            (KS)                            

13.       PN MALEHA LAUTO                                         (PM)                            

14.       PN ANAWIYAH SALLEH                                  (PI)                             

15.       EN YEO KOK ANN                                            (MU)                           

16.       EN MD YATIM ABU BAKAR                             (TP)                             

17.       PN. FATIMAH MUSTAFFA                              (PJ)                             

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 KURSUS LATIHAN PENSYARAH BESTARI KUMPULAN 4

MAKTAB PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM, 80350 JOHOR BAHRU

    OGOS hingga  SEPTEMBER 1999

 

1.          PN. HJH. NORIAH BT. A. RAHMAN                 (IP)                             

2.         PN. HJH. ROSNAH BT. MOHAMAD                  (PA)                          

3.         EN. K. MUNUSAMY                                          (BM)                            

4.         PN. HAMIDAH BT. MUSA                                 (PM)                            

5.         EN. SUPARMAN B.  SAMIJO                            (IP)                             

6.         EN.  JALIL B. MD. YUNUS                                (BM)                           

7.         EN.  OSMAN B. ALI RAWA                               (MU)                           

8.         EN. SULAIMAN B. YUNUS                                (KH)                            

9.         CIK KANAGARANY A.                                       (BI)                             

10.        PN. CHENG YOKE FONG                                    (ERT)                          

11.        PN. ZABEDAH  ABDULLAH                                (JS)                        

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 KURSUS LATIHAN PENSYARAH BESTARI KUMPULAN 5

MAKTAB PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM, 80350 JOHOR BAHRU

27 September  hingga  19 November 1999

 

 

1.          EN AGOS  B.  ATAN                                       (KH)        

2.         PN CHAN MENG CHOO                                   (IP)         

3.         EN ARSHAD B. ISMAIL                                  (IP)        

4.         EN OTHMAN B. MUSTAFFA                           (HEP)    

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Kursus Pensyarah Bestari Kohort 6

Program Pembestarian Sekolah 2006-2010

Tarikh : 6 Januari 17 Februari 2006

 

 1. Arshad Ismail              (JIP)
 2. Rajendran S                 (JIP)
 3. Hilmi Ahmad Shaghir     (JIP)
 4. Chan Meng Choo            (JIP)
 5. Ibrahim Yaakub           (JIP)
 6. Saedah Mohd Shah       (JIP)
 7. Sulaiman Yunus             (JHEP)
 8. Osman Md. Ali Rawa     (JHEP)
 9. Fatimah Mustaffa         (JPK)
 10. Mazlan Aris                 (JIP)
 11. Abdullah Zidi               (JKS)
 12. Hamidah Musa              (JPM)
 13. Hatta Mohd. Nor          (JHEP)
 14. Mazlan Sanip               (JPM)
 15. Abd. Jalil Md. Yunus    (JPM)
 16. Faziah A.Karim             (JB)
 17. Anawiyah Salleh           (JB)
 18. Noreida Mohd Yunan     (JB)
 19. Sohaila Atan                 (JB)
 20. Tan Boon Mei                (JM)
 21. Norizan Ghazalli           (JM)
 22. Dr. Salwa Abu Bakar     (JM)
 23. Roozana Maaris             (JS)
 24. Prema Nambiar             (JS)
 25. Rohana Hussin               (JS)
 26. Ng Poy Hoong                (JS)
 27. Dr. Sarimah Razak         (JKH)
 28. Agos Atan                     (JKH)
 29. Mohd Ali Jemali            (JKH)
 30. Maleha Lauto                 (JPI)
 31. Rusnah Muhamad            (JPI)
 32. Raudah Ali                     (JPI)
 33. Wan Norsiah                  (JPI)
 34. Rasidah A. Samad           (JKS)
 35. Zubedah Abdullah          (JKS)
 36. Md. Basiran Jasman        (JKS)
 37. Zaiton Muhamad             (JKS)
 38. Krisnaruby                     (JKS)
 39. Mohd Shah Othman         (JTMK)
 40. Yeo Kok Ann                  (JTMK)
 41. Siti Anidah Kamsir         (JTMK)
 42. Mazlan Ayop                 (JTMK)
 43. Malliga Govindasamy      (JTMK)
 44. Dr. Lim Yak Hong          (JHEP)
 45. Muzarpar Esnawi          (JHEP)

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 Kursus Pensyarah Bestari Kohort 7

Program Pembestarian Sekolah 2006-2010

Tarikh : 18 Mei 27 Mei 2006

 

 1. Wong Lai Peng                 (JB)
 2. Saireena Jaafar              (JPK)
 3. Maskiah Masrom              (JPM)
 4. Aristonshah Muhaimin       (JM)
 5. Esa Awang                       (JPM)
 6. Norhayati Ismail              (JPI)
 7. Lailati Mohd. Nor             (JPK)
 8. Zaiton Jaafar                  (JHEP)
 9. Abd. Manaf Bejau            (JHEP)
 10.  Kamaluddin Mokri           (JPK)
 11. Norhayati Hashim            (JPI)
 12. Jesuthas                         (JB)
 13. Mohd Yusof Mohamad      (JB)
 14. Isa Amri                        (JKS)
 15. Chua Ley Thiam              (JM)
 16. Mohd. Yunus Shahidan    (JHEP)
 17. Razali Kadir                  (JKS)
 18. Hassan Kudus                 (JIP)
 19. Rokiah Buyong               (JIP)
 20. Ng Pei Pern                   (JIP)
 21. Zainal Mohd. Amin         (JRD)
 22. Rosnah Rajak                 (JHEP)
 23. Abd. Razak Kaprawi      (JM)
 24. Ahmad Fadzil Noor        (JPK)
 25. Rahimah Ahmad              (JS)
 26. Azmi Hassan                  (JS)
 27. Narmal Singh                 (JM)
 28. Zainuddin A. Kadir         (JRD)
 29. Paiman Pardi                  (JKH)
 30. Cheng Yoke Fong            (JKH)
 31. Abd. Razif Abd. Rahman (JKH)
 32. Md. Arif Md. Zin           (JKH)
 33. Faridah Mariani Johari   (JKH)
 34. Sanif Sapaat                  (JKH)

penyelaras:
Tn. Hj. Yusof bin Hj. Osman